Logo Nedir?

Logo bir firmayı anlatan ufak bir amblem, simge, çağırıştırıcı görevini üstlenen bir ikondur.

Kısaca böyle tanımlanacağı gibi "Logo Tasarım" terimi daha derin anlamlar içerebilir.

Logo taşıdığı anlamlar ile markanın görünen yüzü olur ve onu temsil eder.

Biz tasarımcılara göre logo tasarım bir firmayı, bir kurumu anlatan ikondan öte anlamlar içerir, bir logoyu tasarlarken bir çok kıstasa dikkat etmekteyiz. Firmanın yapısı, o firmanın kurumsal seviyesi, bulunduğu sektör ve sektöründe kullanılan araçlara kadar inceleme yapılmaktadır.

Logo kelimesi ile amblem kelimesi bir biriyle aynı özellikleri taşımaktadır. Hatta eş anlamlı denilebilir. Amblem (Fransızca: emblème) (imlek, belirtke), bir fikri veya bir kurumu temsil eden görsel simgedir.

20. yy’ın sonlarından itibaren Türkçe’de görülen İngilizceleşme eğilimiyle, “logo” sözcüğü de amblem yerine sıklıkla kullanılır olmuştur.

Logo Nedir? kelimesini Türkçe olarak en iyi tanımlayan kelime İmlek'tir. Bunun için TDK'nun tanımı da şudur: Bir kurum veya kuruluşun kendine seçtiği, bazı ticaret eşyası üzerine konulan, o eşyayı üreten veya satanı tanıtan resim, harf vb. özel işaret, logo.

css.php